Định cư - Đầu tư tài chính - Bất động sản nước ngoài

Ưu Đãi CGT: Giảm Giá 50% – Kiến Thức Chi Tiết và Hướng Dẫn Áp Dụng

Ưu Đãi CGT: Giảm Giá 50% - Kiến Thức Chi Tiết và Hướng Dẫn Áp Dụng

Bạn đang sở hữu tài sản và quan tâm đến cách giảm thuế của mình? Cùng NOVA GLOBAL VISA tìm hiểu về ưu đãi Thuế Lợi Nhuận Vốn (CGT) và cơ hội giảm giá lên đến 50% cho lợi nhuận vốn của bạn.

Ưu Đãi CGT: Giảm Giá 50% - Kiến Thức Chi Tiết và Hướng Dẫn Áp Dụng

Ưu Đãi CGT: Giảm Giá 50% – Kiến Thức Chi Tiết và Hướng Dẫn Áp Dụng

Ưu Đãi CGT: Lợi Ích và Nguyên Tắc Hoạt Động

Khi bạn bán hoặc chuyển nhượng một tài sản, ưu đãi CGT có thể giảm giá trị lợi nhuận vốn của bạn một cách đáng kể – lên đến 50%. Điều kiện quan trọng là bạn phải đáp ứng cả hai điều kiện sau:

 • Sở Hữu Tài Sản Ít Nhất 12 Tháng: Để đủ điều kiện, bạn cần sở hữu tài sản ít nhất 12 tháng trước “sự kiện CGT.” Thời điểm này là quan trọng vì nó ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn.
 • Là Cư Dân Úc về Mặt Thuế: Bạn cũng phải là cư dân Úc về mặt thuế để hưởng ưu đãi CGT này. Điều này đảm bảo rằng ưu đãi này chỉ áp dụng cho những người có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế quốc gia.
Ưu Đãi CGT: Lợi Ích và Nguyên Tắc Hoạt Động
Ưu Đãi CGT: Lợi Ích và Nguyên Tắc Hoạt Động

Yêu Cầu Sở Hữu Trong 12 Tháng

Để tài sản của bạn được hưởng ưu đãi CGT, bạn phải sở hữu nó ít nhất 12 tháng trước sự kiện CGT. Điều này áp dụng cho mọi tình huống bán, chuyển nhượng, hoặc tổn thất vốn. Thời điểm “sự kiện CGT” xảy ra có thể thay đổi tùy thuộc vào loại giao dịch:

 • Bán Tài Sản: Nếu không có hợp đồng bán, sự kiện CGT xảy ra khi bạn bán tài sản. Nếu có hợp đồng bán, sự kiện CGT xảy ra khi bạn ký hợp đồng, không phải khi thanh toán.
 • Tổn Thất hoặc Mất Tài Sản: Sự kiện CGT xảy ra khi bạn nhận thanh toán bảo hiểm hoặc bồi thường khác lần đầu tiên. Nếu không có thanh toán bảo hiểm hoặc bồi thường, sự kiện CGT xảy ra khi tổn thất xảy ra hoặc được phát hiện.

Cách Nhận Lợi Ích Từ Ưu Đãi CGT

Để hưởng lợi từ ưu đãi CGT, bạn cần thực hiện các bước sau:

 • Trừ Tổn Thất Vốn Khác: Nếu bạn có tổn thất vốn từ các tài sản khác, hãy trừ số này từ lợi nhuận vốn của bạn trước khi áp dụng giảm giá CGT.
 • Áp Dụng Giảm Giá 50% hoặc 33,33%: Nếu bạn có quyền hưởng ưu đãi đối với một tài sản, áp dụng giảm giá 50% hoặc 33,33% cho lợi nhuận vốn còn lại trên tài sản đó.
 • Báo Cáo Số Tiền Được Giảm Trong Tờ Khai Thuế: Bạn cần báo cáo số tiền được giảm do ưu đãi CGT trong tờ khai thuế thu nhập của mình.
Cách Nhận Lợi Ích Từ Ưu Đãi CGT
Cách Nhận Lợi Ích Từ Ưu Đãi CGT

Các Trường Hợp Không Hưởng Ưu Đãi CGT

Tuy nhiên, không phải mọi người đều đủ điều kiện hưởng ưu đãi CGT. Các trường hợp không được hưởng ưu đãi bao gồm:

 • Nhà Đầu Tiên Cho Thuê hoặc Kinh Doanh Trong 12 Tháng Gần Đây: Nếu bạn mới sử dụng nhà của mình cho thuê hoặc kinh doanh ít hơn 12 tháng trước khi bán, ưu đãi CGT không áp dụng.
 • Sử Dụng Phương Pháp Chỉ Số Hóa Thay Thế: Nếu bạn sở hữu tài sản từ trước ngày 21 tháng 9 năm 1999, bạn có thể sử dụng phương pháp chỉ số hóa thay thế thay vì ưu đãi CGT. Tuy nhiên, hầu hết mọi người thấy ưu đãi CGT mang lại kết quả tốt hơn.
 • Người Nước Ngoài hoặc Tạm Trú Sau Ngày 8 tháng 5 năm 2012: Người nước ngoài hoặc tạm trú không thể hưởng ưu đãi CGT đầy đủ cho lợi nhuận vốn.
 • Tạo Ra Tài Sản Mới: Ưu đãi CGT không áp dụng cho sự kiện CGT tạo ra một tài sản mới và lợi nhuận vốn.

Ưu đãi CGT giảm giá 50% là một cơ hội hấp dẫn để giảm thuế lợi nhuận vốn của bạn. Để biết thông tin chi tiết và áp dụng đúng cách, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn thuế của chính phủ hoặc tư vấn với chuyên gia thuế. NOVA GLOBAL VISA sẽ giúp bạn tận dụng mọi cơ hội giảm giá và tối ưu hóa tài chính cá nhân của mình.

Join The Discussion

Compare listings

Compare