Định cư - Đầu tư tài chính - Bất động sản nước ngoài

Garden Homes: Park Quarter, Level 6-14, 3 phòng ngủ

 • Liên hệ
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 2
 • Căn hộ

Garden Homes: Park Quarter, Level 6-14, 2 phòng ngủ

 • Liên hệ
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 2
 • Căn hộ

Sky Manor: Park Quarter, Level 15-16

 • Liên hệ
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 3
 • Căn hộ

Lot 23: Floret Estate, Glen Waverley

 • Liên hệ
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 3
 • Nhà phố

Lot 21: Floret Estate, Glen Waverley

 • Liên hệ
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 3
 • Nhà phố

Lot 56: Floret Estate, Glen Waverley

 • Liên hệ
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 3
 • Nhà phố

607/15-19 King Street, Hampton East, Vic 3188, Casa Tranquila

 • Liên hệ
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 2
 • Căn hộ

312/15-19 King Street, Hampton East, Vic 3188, Casa Tranquila

 • Liên hệ
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 1
 • Căn hộ

321/ 15-19 King Street, Hampton East, Vic 3188, Casa Tranquila

 • Liên hệ
 • Giường: 1
 • Bồn tắm: 1
 • Căn hộ

Compare listings

Compare